BizLawyer

Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații Mușat & Asociații în practica de Energie

 

Avocații Mușat & Asociații din cadrul practicii de Energie & Resurse Naturale au lucrat intens în ultima perioadă, în 2018 observându-se o îmbunătăţire vizibilă a interesului investitorilor în domeniul resurselor naturale, cu precădere în cel minier. “În schimb însă, având în vedere blocajele care persistă la nivelul reglementărilor în domeniul energiei, nu putem vorbi de un reviriment al pieţei de energie, activitatea jucătorilor din piață fiind relativ constantă prin raportare la anii anteriori. În ansamblu însă, anul 2018 a fost un an activ, avocații noștri continuând să-și exercite competențele în probleme complexe și să-și consolideze prezența în toate categoriile și nișele acestor domenii.Totodată, mandatele soluționate au cerut multă muncă multidisciplinară, echipa noastră fiind implicată în proiecte variate vizând atât unul dintre aceste două domenii, cât şi mandate care au implicat celelalte departamente în proiecte de insolvență sau restructurare, litigii, dreptul muncii sau probleme concurențiale ale principalilor actori din domeniul energiei și resurselor naturale”, a declarat pentru BizLawyer Iulian Popescu, Deputy Managing Partner Mușat & Asociații.

Pe tot parcursul anului care abia s-a încheiat, profesioniștii Mușat & Asociații au asistat și reprezentat cu succes atât clienţi vechi ai societăţii, cât şi clienti noi, interesați de investiții strategice pe piaţa locală.

Iulian Popescu explică faptul că, din analiza activităților derulate, rezultă faptul că mulți dintre clienții firmei de avocatură au fost interesați de diverse proiecte care au vizat aspecte de licenţiere, distribuţie, transport, resurse regenerabile, revizuire şi negociere de contracte etc, dar și de proiecte de investiţii şi de exploatare a resurselor naturale. “Raportat la modificările legislative în domeniul energiei (e.g., Legea nr. 184/2018 vizând sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012), precum şi adoptarea unor reglementări noi în domeniul resurselor naturale (e.g., Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore), preconizăm, în principal, o creștere a interesului privind gestionarea schimbărilor legislației și a  consecințelor acestora pentru business-ul existent, iar, pe de altă parte, relansarea unor potențialele investiții care se întrevăd în sectoare de nișă. Totodată, credem că perioada următoare va redeschide subiectul exploatării resurselor miniere, în special privind resursa de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere şi valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase”, punctează Deputy Managing Partner-ul Mușat & Asociații.

Impedimentele legislative rămân cele mai sensibile aspecte din industrie

Pe lângă multele neajunsuri din piață, cele mai sensibile probleme cu care se confruntă jucătorii din energie rămân impedimentele legislative care se întâlnesc la nivelul reglementărilor vizând sectorul resurselor regenerabile şi al certificatelor verzi. ”O altă problemă cu care ne confruntăm în practică rezidă din lipsa de conlucrare şi uniformizare a principiilor de relaționare între autoritățile statului implicate în reglementarea acestor domenii (e.g., ANRE, ANRM, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor), care emit reglementări contradictorii sau după caz, ezită să colaboreze pentru deblocarea unor proiecte”, amintește Iulian Popescu.

Avocatul mai spune că solicitările clienților Mușat & Asociații s-au axat în principal pe probleme juridice de compliance şi reglementare, proiecte de achiziții și restructurări, precum şi pe dispute variate derivate din sau în legătură cu activitatea de zi-cu-zi a acestora, dar şi în proceduri de insolvenţă a unor operatori economici de pe piaţă. “Astfel, cu titlu exemplificativ, în domeniul energiei, am acordat asistenţă şi reprezentare juridică pe probleme juridice specifice legate de licenţiere, comercializare, producție, distribuție şi transport al energiei, inclusiv separarea juridică şi funcţională a operaţiunilor, iar în domeniul resurselor naturale am furnizat servicii juridice în proiecte privind concesiuni şi licenţiere, explorare, forare şi construcţie de conducte”, arată expertul Mușat & Asociații.

De altfel, cunoscuta firmă de avocatură acordă servicii de consultanţă şi reprezentare juridică principalelor companii de utilităţi din sectorul energetic românesc, dar şi unor societăţi activând la nivel internațional. “Cu tilu general, în domeniul Energie & Resurse Naturale am asistat clienţi în reorganizări corporative şi tranzacţii private din industria energetică, dar şi în aspecte de reglementare,  tranzacţionare, precum şi în încheierea de contracte cadru, iar cu tilu particular, în domeniul minier, oferim asistenţă şi consultanţă juridică unor investitori privaţi în legătură cu investiţii miniere pe piaţa locală”, precizează Iulian Popescu.

Reglementări cu impact în 2019

Partenerul Mușat & Asociații atrage atenția că, în această industrie, sunt o serie de reglementări nou-apărute care vor avea impact în perioada următoare.  El amintește, cu titlu de exemplu, Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care reglementează măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și de abandonare desfășurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore. “Va fi interesant modul în care va influenţa această reglementare sectorul investiţiilor, având în vedere că, urmare a adoptării acestei legi, mai mulţi operatori economici au anunţat în presă că au amânat decizia de a investi sau nu în România, cel puţin până anul viitor”, consideră avocatul.

O altă modificare legislativă de impact este adusă de Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, prin care a fost introdus conceptul de “prosumator”, ca fiind persoana fizică sau entitatea care, în același timp, produce energie electrică și consumă (total sau parțial) energia electrică astfel produsă. ”Implementarea dispozițiilor privind prosumatorii depinde totodată de adoptarea unor prevederi care să sprijine achiziția de tehnologie. În acest sens a fost aprobat şi Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Ghidul prevede că obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, iar finanțarea care urmează să se acorde va reprezenta în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei”, detaliază expertul Mușat & Asociații.

 

Avocați specializați, proiecte, planuri de dezvoltare


Practica de Energie & Resurse Naturale din cadrul Mușat & Asociații include zece avocați specializați, coordonați de Iulian Popescu (Partner) şi Răzvan Stoicescu (Partner). Activitatea avocaților specializați în aceste arii este sprijinită inclusiv de activitatea avocaților firmei specializați în alte domenii, precum drept comercial și societar, infrastructură şi PPP, achiziții publice, dreptul mediului, arbitraj, insolvenţă etc.

”Având în vedere că reputaţia noastră în acest domeniu se bazează pe înțelegerea în profunzime a pieţei în care clienţii noştri îşi desfăşoară activitatea şi atenţia acordată specificului acestei industrii, ne propunem consolidarea practicii și adaptarea acesteia la specificul dezvoltărilor viitoare a domeniului în România. Precizăm că avocaţii noştri sunt membri activi în cadrul grupurilor de lucru organizate care se implică în crearea dialogului social şi în organizarea de consultări publice între societatea civilă, autorităţi ale statului şi operatori economici, propunând şi susţinând modificări legislative benefice climatului economic, precum şi în scopul deblocării impedimentelor legislative încă existente în aceste domenii”, declară Iulian Popescu.

Profesioniștii firmei de avocatură s-au implicat în foarte multe mandate care au vizat această arie de practică. De exemplu, pe segmentul de exploate a unor metale prețioase (aur, argint) sau altor minereuri (cupru, altele), în portofoliul Mușat & Asociații apar dosare care vizează proiecte de exploatare a unor minereuri (precum cupru), sau alte resurse neregenerabile (precum piatră). De exemplu, asistenţa acordată unui important operator economic activând la nivel european, în legătură cu licitația publică organizată pentru Moldomin S.A., cu referire inter alia la licența de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer pentru perimetrul Moldova Nouă.

De asemenea, echipa de avocați este implicată, în prezent, în cinci proiecte ce vizează licențe de explorare și exploatare de minereuri neferoase, metale prețioase (aurifere) și nămoluri sapropelice. “Provocările în acest tip de proiecte sunt numeroase şi diversificate, serviciile noastre juridice implicând întreg spectrul de structurare și negociere a unei tranzacții, inclusiv redactarea unei analize juridice de tip “due diligence” în legătură cu reglementările aplicabile în acordarea și urmărirea de licențe miniere, drepturi de transfer, drepturi de proprietate și aspecte de reglementare, precum şi probleme particulare de dreptul mediului”, subliniază Iulian Popescu.

De asemenea, trebuie menționat că avocații Mușat & Asociații au fost implicaţi în mandate multidisciplinare implicând și o componentă de Energie & Resurse Naturale, astfel încât este greu de făcut o departajare strictă din perspectiva ariilor vizate. ”Cu toate acestea, volumul mandatelor tranzacționale și de conformare vizând aspecte de energie și resurse naturale poate fi estimat la aproximativ 12% din activitatea de consultanță a firmei Mușat & Asociații pe parcursul anului 2018. Corelativ, încasările societății pe partea de servicii juridice acordate clienţilor noştri în acest domeniu au reprezentant aproximativ 8% din venituri”, arată Partenerul Mușat & Asociații.

 

Citeste articolul integral in BizLawyer

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search