BizLawyer

RTPR Allen & Overy câştigă un litigiu împotriva ANAF pentru restituirea TVA în valoare de 1 mil. €

 

RTPR Allen & Overy a câştigat, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, un litigiu fiscal împotriva Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care a obţinut rambursarea TVA în cuantum de aproximativ 4 milioane lei către o persoană juridică nerezidentă ce activează în domeniul ingineriei şi al lucrărilor furnizate clienţilor industriali.

Echipa de avocaţi din cadrul RTPR Allen & Overy a fost formată din Adriana Dobre, Senior Associate și Ana Popa (Nedelcu), Associate.

Cheia litigiului a constat în identificarea corectă a naturii serviciilor prestate şi implicit a locului de taxare a operaţiunilor în cauză, pentru a se determina regimul TVA aplicabil şi obligaţia ANAF de rambursare a TVA-ului plătit în România de către persoana juridică nerezidentă, neînregistrată în scopuri de TVA în România.

Adriana Dobre a declarat: „Dificultăţile speţei au survenit din perspectiva inexistenţei unor norme fiscale exprese care să definească noţiunea de „bun imobil” dublate de împrejurarea că operaţiunile pentru care s-a solicitat rambursarea TVA au vizat servicii prestate de către persoana juridică nerezidentă către acelaşi beneficiar român, într-un proiect complex de retehnologizare, şi au constat atât în servicii în legătură cu bunuri mobile, cât şi în servicii în legătură cu bunuri imobile. Această împrejurare a determinat organele fiscale să aplice un regim fiscal unitar întregului set de operaţiuni, fără distincţie în funcţie de natura serviciilor prestate, cu consecinţa respingerii cererii de rambursare a TVA, ca urmare a constatării de către ANAF a faptului că societatea ar fi avut obligaţia de a se înregistra în România în scopuri de TVA, prin raportare la natura serviciilor prestate.”

Ana Popa a adăugat „Date fiind aspectele de natură tehnică incidente în speţă, a fost necesară pe lângă depunerea unui volum considerabil de înscrisuri și administrarea unei expertize judiciare contabil fiscale complexe, la întocmirea căreia au participat şi specialiştii din cadrul Deloitte Tax S.R.L Ileana Popescu și Vlad Boeriu.”

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 41 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi profesorul Lucian Mihai, ca Of counsel.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, litigii şi arbitraj, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.

Printre litigiile importante în care RTPR Allen & Overy a fost recent implicată enumerăm:
•    reprezentarea BNR în cadrul unui litigiu de contencios administrativ soluţionat în mod definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în favoarea clientului.
•    reprezentarea cu succes a unei bănci americane în legătură cu un litigiu comercial prin care clientul nostru a fost dat în judecată pentru o presupusă sumă datorată în valoare de 370 de milioane USD.
•    reprezentarea cu succes a Tymbark Maspex în legătură cu anularea în instanță a deciziei Consiliului Concurenței într-o investigație care a vizat Metro, Selgros și Mega Image.
•    reprezentarea „Aegon Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.” (AEGON) în dosarul referitor la acţiunea de anulare a deciziei Consiliului Concurenței prin care agenţii economici de pe piaţa administrării private a fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) au fost sancţionaţi pentru o pretinsă faptă anticoncurenţială de împărţire a clienţilor, obținând în instantă reducerea cu peste 80% a amenzii aplicate de către Consiliul Concurenţei.
•    MOL Romania cu privire la contestarea deciziei Consiliului Concurenței din România de a sancționa toate cele șase cele mai importante companii petroliere active în România pentru o înțelegere de tip cartel constând în retragerea unui anumit tip de combustibil de pe piață într-un proces în care valoarea totală a amenzilor a depășit 200 milioane EUR. Instanța a soluționat irevocabil anularea parțială a deciziei și reducerea substanțială a amenzii.
•    Profi Rom Food cu privire la contestarea deciziei de sancţionare adoptate de Consiliului Concurenței pentru un pretins acord vertical de stabilire a prețurilor. Amenda a fost irevocabil redusă cu 75% de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner

Social & newsletter

© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search