BizLawyer

Suciu Popa: Pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice continuă să genereze probleme de interpretare și aplicare

 

Cea mai mare problemă în domeniul achizițiilor publice rămâne în continuare, din perspectiva experților, modalitatea de soluționare a contestațiilor, atât de către C.N.S.C., cât și de către instanțe. „Potențiala suplimentare a numărului de specialiști ai C.N.S.C., concomitent cu înființarea unor instanțe specializate în achiziții publice, distincte de cele actuale de contencios administrativ sau, cel puțin, de secții specializate în astfel de proceduri, ar putea contribui semnificativ la fluidizarea sistemului.Gradul de încărcare al instanțelor actuale generează inconveniente, în principal din perspectiva timpului necesar soluționării cauzelor. Nu în ultimul rând, achizițiile publice presupun, dincolo de aprofundarea legislației și a jurisprudenței, analiza unui număr foarte mare de înscrisuri, pentru care este necesară alocarea unui timp suficient care să permită profesioniștilor asimilarea cauzei și soluționarea ei”, arată Cleopatra Leahu, Partener al firmei Suciu Popa.

Odată cu intrarea în vigoare, în mai 2016, a pachetului legislativ privind achizițiile au apărut o serie de modificări importante în acest sector. „Au intervenit schimbări în atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, atât de esență, cât și de detaliu, unul dintre scopurile declarate ale acestora fiind fluidizarea procedurilor de atribuire și eliminarea confuziilor generate de interpretarea și aplicarea neunitară a cerințelor legale de către autoritatie contractante”, precizează Cleopatra Leahu.

Avocatul amintește faptul că în esență, noua legislație în domeniul achizițiilor publice este o transpunere a directivelor europene în materie, pentru care au existat consultări și dezbateri intense la nivel european și care aduc o omogenizare și o simplificare a modalităților în care se desfășoară procedurile de achiziție publică pe întreg teritoriul Uniunii.

“De evidentă utilitate sunt schimbări precum noile termene procedurale în litigiile din domeniul achiziţiilor publice, care s-au modificat semnificativ, în sensul accelerării soluționării cauzelor prin scurtarea duratei întregii procedurii judiciare. O altă modificare pozitivă este cea privind subcontractarea, care beneficiază în prezent de o reglementare mult mai clară și mai amănunțită. Subcontractarea a ridicat în trecut numeroase semne de întrebare în rândul participanților la procedurile de achiziție publică, în special în ceea ce privește posibilitatea înlocuirii unui subcontractant declarat inițial, precum și a introducerii de noi subcontractanți pe perioada derulării contractului. În prezent, cadrul juridic general care stă la baza subcontractării reglementează atât aspectele privind înlocuirea și introducerea de noi subcontractanți, cât și posibilitatea plății directe a acestora de către autoritatea contractantă”, explică Partenerul Suciu Popa.

La rândul său, Roxana Fercală, Partener Suciu Popa, menționează faptul că modificări precum scurtarea perioadei cuprinse între data transmiterii anunţului de participare şi data-limită de depunere a ofertelor, introducerea documentului unic de achiziție european (DUAE) sau atribuirea bazată pe principiul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” au fost, de asemenea, binevenite. „Eficacitatea acestora rămâne însă în continuare condiționată de o înțelegere și interpretare corectă și unitară a prevederilor respective de către autoritățile contractante. În acest sens, sunt de remarcat eforturile și acțiunile concrete întreprinse de Agenția Națională pentru Achiziții Publice în sensul profesionalizării personalului responsabil cu achizițiile publice și al elaborării de instrumente standardizate și de ghiduri în sprijinul autorităților și entităților contractante, cu scopul de a le îndruma pe parcursul procesului de achiziție și de a crea bune practici în domeniu”, punctează expertul Suciu Popa.

Chiar dacă pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice a intrat în vigoare de mai bine de un an și jumătate, Roxana Fercală atrage atenția că, în practică, acesta continuă să genereze probleme de interpretare și aplicare, fără să se contureze o jurisprudență utilă vreuneia dintre părțile implicate. “Clarificarea problemelor controversate de acest tip rămâne, în opinia noastră, principalul deziderat la nivelul legislației terțiare”, subliniază avocatul.

 

Citeste articolul integral pe BizLawyer

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner

Social & newsletter

© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search