GC

Cristian Buzan, GDF Suez - În externalizare prevalează calitatea, nu neapărat costurile

Avocatura de business, văzută prin ochii unui director juridic, se referă mai degrabă la criterii de performanță, calitate și îndeplinirea obiectivelor decât la costurile financiare, iar ”juristul intern” este interfața care alege avocatul, reiese dintr-un interviu acordat Bizlawyer de către Cristian Buzan, director juridic al companiei GDF Suez, cel mai mare furnizor local de gaze naturale.

 
Gestionarea activității juridice intră în totalitate în atribuțiile directorului juridic. Acesta este însă un membru al conducerii executive a societății și trebuie să pună în acord cu obiectivele Direcției sale cu cele ale companiei. Există, așadar, un schimb permanent de informații cu managementul companiei (și cu corespondenții de la nivel de Grup), astfel încât să se ia cele mai bune decizii care să fie și cele mai profitabile întregii companii”, a declarat Buzan.

Astfel, una dintre atribuțiile lui Buzan este să aleagă firme de avocatură cu care colaborează GDF Suez Energy România, entitate cu afaceri de circa 977 milioane de euro anul trecut și 3 milioane de euro puși deoparte ca provizioane pentru litigii.

Logica unei Direcții Juridice din cadrul unei companii de asemenea dimensiuni, însă, diferă de cea a unei firme de avocatură. Criteriile de evaluare a activității sunt diferite, la fel ca și felul în care sunt înțelese noțiuni precum ”valoare” sau ”eficiență”.

Direcția Juridică este monitorizată după un plan de calitate. Obiectivele trasate au în prim plan monitorizarea și respectarea cu rigurozitate a indicatorilor de pilotaj și de performanță, organizarea de instruiri interne, implicarea în proiecte transversale la nivelul companiei, sprijin asigurat organelor statutare de conducere. Colaborarea cu avocații externi ocupă un rol important. Există într-adevăr sectoare predispuse externalizării, cum ar fi litigiile sau activitatea de M&A”, a adăugat Buzan.

La jumătatea anului trecut, de exemplu, compania a preluat de la E.ON Ruhrgas International și OMV Petrom un pachet de 57% din compania Congaz Constanța, majorându-și astfel participația la 86%. Avocații externi desemnați să îi asiste în tranzacție, potrivit informațiilor publice, sunt cei de la firma Bondoc & Asociații, ”urmași” ai giganților americani White & Case, cu care acum se află în alianță .
În instanțe, tot potrivit informațiilor publice, una dintre firmele cu care lucrează GDF Suez Energy este Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), unul dintre cei mai puternici jucători ai avocaturii de business locale.

”Un real sfătuitor, nu doar cineva care cunoaște legea”

Externalizarea se face însă după o analiză judicioasă, în care prevalează calitatea asistenței și asigurarea îndeplinirii cu celeritate și în bune condiții a obiectivelor de business și nu neapărat costurile financiare. În acest sens, rolul „juristului intern” este din ce în ce mai important: chiar în dosarele externalizate, el asigură ”interfața” dinamică și constructivă între avocatul extern și mediul intern de business, orientează concluzii, asigură supervizarea serviciului prestat extern, etc.”, a explicat Buzan.

Ca parte a unei organizații mai mari, toate acțiunile propuse pentru a fi îndeplinite de echipa juridică sunt în concordanță cu nevoile clientului intern. Ca atare, o bună relație cu avocații și casele de avocatură, potrivit lui Buzan, se bazează pe colaborare, adaptare la cerințele clientului, seriozitate, discuții și confruntarea punctelor de vedere ale celor doi parteneri, astfel încât să se poată ajunge la identificarea celei mai eficiente și corecte soluții.

În primul rând avocatul extern trebuie să aibă “o valoare adăugată” în relația cu clientul, să fie un real sfătuitor, nu doar cineva care cunoaște legea. Trebuie să cunoască bine specificul mediului unde activează clientul, astfel încât valoarea pe care o aduce prin intervenția sa profesională să fie una superioară. Cu alte cuvinte, să nu factureze în funcție de cantitate ci de calitate”, a concluzionat directorul juridic al GDF Suez Energy România.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search