Business

In-House News

Florentin Ispas, Legal Manager - TBI: Juristul intern este liantul între business și firmele de avocatură

 

Florentin Ispas, managerul Departamentului juridic din cadrul Grupului TBI, spune că piața este marcată de două tendințe pe care le caracterizează ca fiind măsuri de reașezare a cadrului legal general sau special aplicabil domeniului. În plus, perioada actuală este dominată de o efervescență în zona digitalizării serviciilor bancare. Pe parcursul anului trecut Departamentului juridic a colaborat cu firme de avocatură în principal pe zona de litigii comerciale și de dreptul muncii, precum și în proiecte din zona serviciilor de plată. Deciziile de colaborare cu firmele de avocatură au la bază criterii cu o pondere relativ echilibrată, enumerate de Florentin Ispas în acest articol.

Una dintre tendințele observate de juristul TBI vizează  modificarea/înăsprirea reglementărilor aplicabile, de exemplu, în zona IFN-urilor, pe fondul identificării de către Banca Națională a unui nivel ridicat al creditării în această arie și a unor modele de afaceri cu riscuri ridicate la adresa stabilității financiare. La aceste schimbări se adaugă și modificarea Codului fiscal, în sensul limitării deductibilității în cazul cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.

De asemenea, există tendința de modificare a legislației financiar-bancare în sensul oferirii unei protecții suplimentare consumatorilor în raport cu băncile. “În acest sens ar fi propunerile repetate din ultimii ani de eliminare a puterii de "titlu executoriu" deținută în prezent de contractul de credit încheiat de consumatori cu băncile și care ar fi un dezavantaj pentru creditor deoarece acesta va fi nevoit să se adreseze instanței și să aștepte mai mult pentru a-și putea executa silit debitorul. În aceeași linie se pot încadra prevederile legale privind darea în plată, legea insolvenței persoanelor fizice ori reglementările mai restrictive în cazul cesiunii creanțelor provenite din contractele de credit încheiate cu consumatorii”, explică Florentin Ispas.

Digitalizarea servicilui bancar este un alt motiv de „agitație” în industria financiar-bancară. În prezent, tendințele la nivel mondial, dar în special la nivel european, pun o presiune continuă și crescândă pe mediul financiar-bancar local, resimțită inclusiv în cadrul entităților TBI. “Impactul noilor tehnologii este inevitabil, însă unele limitări de ordin legal, precum și reacția întârziată, greoaie a autorităților responsabile pentru adaptarea completă și coerentă a cadrului legal național la reglementările europene încă întârzie momentul în care băncile vor putea să ofere pe deplin clienților simplitate, operațiuni instantanee, dar și un nou tip de experiență în relația cu banca”, punctează juristul TBI.

În acest context, Florentin Ispas este de părere că principalele proiecte legislative care ar putea avea impact asupra afacerilor entităților TBI sunt cele legate de adaptarea legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la prevederile Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică. “Deja există un proiect de lege lansat în dezbatere în grupurile specializate din cadrul ARB”, amintește profesionistul TBI.

La fel de importantă este și adoptarea modificărilor la Codul de procedură fiscală în vederea introducerii serviciului de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță și, în general, corelarea prevederilor codului cu propunerile de modificare a legii privind semnatura electronică pentru a permite acordul electronic al clientului la interogarea ANAF. De asemenea, este așteptată cu interes implementarea prevederilor directivei IV AML.

Despre munca Departamentului juridic


Pe acest fond, rolul managerului Departamentul juridic în cadrul Grupului TBI este unul dinamic și complex, necesitând o adaptabilitate continuă și o flexibilitate sporită. ”Poziția în sine necesită gestionarea concomitentă atât a chestiunilor de natură strict juridică, organizatorică și de comunicare pe diferite niveluri (verticală-orizontală) în relația cu membrii echipei, cu clienții interni, top managementul, linia de raportare către Grup, asociațiile profesionale din domeniul financiar-bancar, dar și cu partenerii externi. La toate acestea se adaugă particularitățile, problemele specifice și cadrul legal aplicabil fiecărei entități în parte a grupului: două instituții financiare nebancare, dintre care una este și instituție de plată, iar a treia, o sucursală bancară aparținând unui Stat membru (supusă unui cadrul legal mixt, românesc și bulgar)”,arată Florentin Ispas.

De altfel, principalele responsabilități ale managerului Departamentul juridic în cadrul Grupului TBI țin de coordonarea și supervizarea întregii echipe care oferă suportul juridic pentru activitățile de zi cu zi și proiectele desfășurate în cadrul celor trei entități principale ale Grupului TBI în România: TBI Credit, TBI Leasing și TBI Bank EAD Sofia-Sucursala București.

Departamentul juridic asigură suport juridic și consultanță juridică în toate problemele de ordin juridic legate de guvernanța corporativă a entităților Grupului, creează și actualizează instrumente de cunoaștere și evaluare a riscului juridic în diverse aspecte ale activității financiar-bancare, participă la definirea, elaborarea și avizarea din punct de vedere juridic, a produselor bancare și a reglementărilor interne legate de aceste produse, elaborează, actualizează și avizează pentru conformitate cu reglementările legale și interne standardele contractuale ale entităților TBI; asigură asistența juridică și/sau reprezentarea intereselor entităților Grupului în litigii în care entitățile sunt implicate.

Departamentul juridic al Grupului TBI cuprinde un număr de șapte consilieri juridici, alocați în următoarele patru arii de activitate: suport juridic pentru persoane fizice (Retail), suport juridic pentru persoane juridice (SME), suport juridic guvernanță corporativă și litigii.

“Consilierii juridici alocați Retail și SME sunt implicați în principal atât în suportul juridic de zi cu zi cât și în proiectele specifice derulate de fiecare linie de business (suportul juridic specific activității de creditare persoane fizice și juridice, verificarea adaptării la cadrul legal a noilor produse lansate, oferirea de asistență în cadrul relației cu ANPC și ANSPDCP). Consilierul juridic alocat suportului juridic guvernanță corporativă și cei alocați litigiilor sunt implicați în mod egal în proiectele sau litigiile entităților din ambele linii de business. Exceptând unele situații speciale ori anumite perioade, aș putea spune că activitatea mea este împărțită în mod aproximativ egal între: timpul alocat întâlnirilor pentru diverse proiecte, fie în cadrul unor grupuri de lucru interne, fie în cadrul unor întâlniri cu diverși parteneri ori clienți persoane juridice; timpul alocat implicării în activitatea de consultanță pentru proiectele mai complexe; precum și (iii) timpul alocat controlului, discuțiilor și consultărilor cu membrii echipei”, detaliază Florentin Ispas.

Colaborarea cu firme de avocatură


 În spețe sensibile, cu implicații financiare deosebite ori cu un cu grad de specializare mai ridicat, TBI, prin Departamentul său juridic colaborează și cu avocați externi. ”Apelam la avocați externi atât în zona de consultanță, cât și în cea de litigii, cu un accent mai mare pe partea de litigii. Deciziile de colaborare cu firmele de avocatură au la bază următoarele criterii care o au pondere relativ echilibrată, respectiv: performanța și experiența în domeniile de interes pentru proiectele entităților TBI, promptitudinea oferirii serviciilor juridice și costurile serviciilor”, subliniază juristul TBI.

Florentin Ispas mai spune că externalizarea unor servicii către firme de avocatură are în vedere în primul rând experiența și înțelegerea specificului entităților din cadrul Grupului TBI și identificarea unor soluții focusate pe nevoile liniilor de business. Performanța este monitorizată diferit în funcție de natura serviciilor. Dacă în cazul litigiilor sunt monitorizate și verificate efectuarea îndeplinirii în timp util a tuturor demersurilor de ordin procesual, în cazul proiectelor sunt verificate îndeplinirea tuturor cerințelor și obiectivelor stabilite, cu accent pe disponibilitatea în găsirea celor mai adecvate soluții.

“Indiferent de motivul pentru care mergem în extern pentru a ne lua consultanță (proiecte speciale sau litigii), juristul intern este liantul între business și firmele de avocatură, este persoana care definește, clarifică avocatului extern, în detaliu și la un nivel rafinat cerințele clientului intern. Uneori, particularitățile produselor de finanțare, ale sistemelor informatice sau ale relației entităților cu clienții necesită implicarea, intermedierea și comunicarea adaptată din partea unui jurist intern care cunoaște în detaliu contextul, mediul intern sau unele nuanțe specifice speței sau proiectului. De asemenea, juristul intern este persoana care are capacitatea de a monitoriza evoluția proiectului externalizat, necesitățile de ajustare ori a strategiei aplicate”, atrage atenția Florentin Ispas.

Juristul adaugă că munca de zi cu zi este asigurată de membrii echipei Departamentului juridic. “Totuși, în unele cazuri sensibile ori cu un cu grad de specializare mai ridicat ori de nișa, apelăm la firme de avocatură atât în zona de consultanță, cât și în cea de litigii. Pe parcursul anului trecut am colaborat cu firme de avocatură în principal pe zona de litigii comerciale și de dreptul muncii, precum și în proiecte din zona serviciilor de plată”, mai spune Florentin Ispas.


 


Piața avocaturii de business pare că a ajuns la o maturitate deplină, însă se află într-o continuă transformare și specializare a serviciilor oferite. Vizibilitatea avocaturii de business din România este din ce în ce mai mare inclusiv în plan extern, iar acest lucru se reflectă nu doar prin tranzacțiile internaționale importante în care participă numeroase firme de avocatură românești, dar și prin atenția și premiile oferite unor firme de avocatură românești de organizații profesionale sau reviste de specialite recunoscute pe plan internațional.

Florentin Ispas, managerul Departamentului juridic din cadrul Grupului TBI

 


 

Cine este Florentin Ispas


Florentin Ispas și-a început cariera profesională, în 2003, într-un cabinet notarial, imediat după absolvirea Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Ulterior, a activat ca și consilier juridic pentru un grup de firme cu capital integral românesc profilat pe distribuția de produse de construcții și industrie. „În sistemul bancar am debutat în anul 2006, atunci când am fost recrutat în poziția de consilier juridic în cadrul Direcției Juridice în echipa de suport juridic pentru Divizia Retail a Bancii HVB Bank România. Perioada petrecutâ în cadrul HVB Bank România a fost una relativ scurtă ce s-a suprapus proceselor de fuziune succesive intervenite între HVB Bank România și Banca Țiriac, iar, ulterior, între HVB Țiriac Bank și Unicredit, însă aș putea spune că a fost cea mai autentică și frumoasă experiență profesională în domeniul bancar”, declară Florentin Ispas.

Din vara anului 2007, Florentin s-a alăturat din poziția de consilier juridic unei echipe nou formate în cadrul Diviziei Juridice a Bancpost, respectiv în cadrul Serviciului care asigură suportul juridic pentru activitățile de creditare persoane fizice ale Diviziei Credite Ipotecare. “La scurt timp, am preluat coordonarea acestei echipe, alcătuită inițial din patru consilieri juridici, pe parcurs extinsă până la opt, la care se adăugau în jur de zece avocați colaboratori externi. Am rămas în această pozitie până la începutul anului 2011. Pentru mine această perioadă a fost una specială, intensă, de acumulări pe plan profesional, de descoperire și dezvoltare a abilităților manageriale, precum și de transformări personale, cu multe provocări și proiecte într-o perioadă foarte dinamică a sistemului bancar, cu multe turbulențe și schimbări”, susține juristul TBI.

La inceputul anului 2011, Florentin Ispas a preluat coordonarea Serviciului care asigură suportul juridic pentru zona de creditare persoane juridice (segmentul întreprinderi mici și mijlocii) din cadrul Diviziei Întreprinderi Mici și Persoane Fizice Autorizate. Pentru o perioadă de câteva luni el a continuat să coordoneze, în paralel, și echipa Serviciului juridic pentru persoane fizice. “Prin această schimbare de poziție, am trecut practic la următoarea „etapa” și am continuat să îmi consolidez experiența profesională și abilitățile manageriale”, menționează expertul.

Fiind atras de potențialul de creștere profesională oferit de participarea la un „start-up de banca”, Florentin decide ca , începând cu februarie 2013, să se alăture Grupului TBI. Momentul a coincis cu lansarea proiectului sucursalei din România a TBI Bank. Pentru el acest pas a reprezentat o oportunitate de lărgire a experienței profesionale în zona activității desfășurate de instituțiile financiare nebancare.

„Am decis să răspund unei noi provocări profesionale, respectiv, aceea de a prelua coordonarea Departamentului juridic al Grupului TBI în România, cu resposabilități lărgite, inclusiv în arii mai puțin explorate până la acel moment: litigii și insolvență. Odată cu recrutarea în cadrul Direcției juridice a HVB Bank România, am realizat cât de important este să lucrez într-un mediu profesionist, organizat, reglementat, care se potrivea cel mai bine personalității mele. La începutul anului 2013, când mi s-a propus preluarea poziției de Director juridic al Grupului TBI, principala motivație era legată de dorința de a face parte din echipa care pregătea lansarea unui nou proiect bancar, respectiv operațiunile sucursalei din România a TBI Bank. Backround-ul în zona de creditare persoane fizice și persoane juridice, participarea în cadrul Bancpost în cele mai importante proiecte de retail (implementarea noului cadru legal privind contractele de credit pentru consumatori prevăzut de OUG nr.174/2008 și apoi de OUG nr.50/2010, implementarea OUG nr.113/2009, implementarea programului Prima Casa, implicarea directă în proiectul de adaptare a contractelor de credit și garanții la noile prevederi ale Codului Civil), precum și dorința de a trece la o nouă etapă în cariera reprezentau argumentele potrivite pentru a accepta noua provocare profesională”, conchide Florentin Ispas.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search