In-House News

Hidroelectrica recrutează pentru șase posturi de conducere din cadrul Departamentului Juridic


S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., cea mai profitabilă companie din România, derulează un important proces de recrutare internă și externă pentru sase posturi de conducere din cadrul Departamentului Juridic:

1. Șef Serviciu Activitati Productie/Trading Energie Electrica (SSAPTEE)
2. Șef Birou Litigii din cadrul Serviciului Activitati Productie/Trading Energie Electrica (SBLSAPTEE)
3. Șef Birou Consultanta din cadrul Serviciului Activitati Productie/Trading Energie Electrica (SBCSAPTEE)
4. Șef Serviciu Activități Corporative (SSAC)
5. Șef Birou Litigii din cadrul  Serviciului Activități Corporative (SBlSAC)
6. Șef Birou Consultanţă din cadrul Serviciului Activități Corporative (SBCSAC)

Departamentul juridic din Hidroelectrica se află într-o fază de dezvoltare organizaţională, iar accederea în unul din aceste posturi va însemna integrarea într-un mediu de lucru stimulativ, coerent, propice obținerii performanței.
 
a. Cerințe și criterii de selecție
Pentru a fi eligibili pentru aceste posturi, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

Pentru postul de sef serviciu la Serviciul Activitati Productie/ Trading Energie Electrica:

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

→ Studii superioare juridice (licentiat in drept);
→ Minim 8 ani experiență in drept civil si comercial, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale si in litigii;
→ Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept procesual si contencios administrativ, de drept societar, in domeniul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
→ Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
→ Bun cunoscator al reglementarilor speciale din domeniul energiei si alte domenii conexe activitatilor productive ale companiei;
→ Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
→ Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
→ Limba engleza fluent;
→ Cunoasterea MS Office.
 
Cerințele de dorit sunt următoarele:

→ Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
→ Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
→ Cursuri de management sau leadership;
→ Experienta pe un post similar;
→ Experienta anterioara in domeniul energetic.

Pentru postul de sef serviciu la Serviciul Activitati Corporative:

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

→ Studii superioare juridice (licentiat in drept);
→ Minim 8 ani experiență in drept civil si comercial, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale si in litigii;
→ Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept procesual si contencios administrativ, de drept societar, de dreptul muncii, de drept bancar si financiar, in domeniul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
→ Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
→ Bun cunoscator al reglementarilor speciale din domeniul energiei si alte domenii conexe activitatilor productive ale companiei;
→ Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
→ Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
→ Limba engleza fluent;
→ Cunoasterea MS Office.

Cerințele de dorit sunt următoarele:

→ Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
→ Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
→ Cursuri de management sau leadership;
→ Experienta pe un post similar;

→ Experienta anterioara in domeniul energetic.
 

Pentru postul de sef birou la Birou Litigii din cadrul Serviciului Activitati Productie/ Trading Energie Electrica:


 Cerințele obligatorii sunt următoarele:

→ Studii superioare juridice (licentiat in drept);
→ Minim 6 ani experiență in drept civil si comercial, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale si in litigii;
→ Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept procesual si contencios administrativ, de drept societar, in domeiul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
→ Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
→ Bun cunoscator al reglementarilor speciale din domeniul energiei si alte domenii conexe activitatilor productive ale companiei; 
→ Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
→ Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
→ Limba engleza fluent;
→ Cunoasterea MS Office.
 
Cerințele de dorit sunt următoarele:

→ Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata; 
→ Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
→ Cursuri de management sau leadership;
→ Experienta pe un post similar;
→ Experienta anterioara in domeniul energetic.
 

Pentru postul de sef birou la Birou Consultanta din cadrul Serviciului Activitati Productie/ Trading Energie Electrica: 

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

→ Studii superioare juridice (licentiat in drept);
→ Minim 6 ani experiență in drept civil si comercial, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale;
→ Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept societar, in domeniul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
→ Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
→ Bun cunoscator al reglementarilor speciale din domeniul energiei si alte domenii conexe activitatilor productive ale companiei; 
→ Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
→ Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
→ Limba engleza fluent;
→ Cunoasterea MS Office.
 
Cerințele de dorit sunt următoarele:

→ Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
→ Cursuri de specializare in domeniul de activitate; 
→ Cursuri de management sau leadership;
→ Experienta pe un post similar;
→ Experienta anterioara in domeniul energetic.


 
Pentru postul de sef birou la Birou Litigii din cadrul Serviciului Activitati Corporative: 

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

→ Studii superioare juridice (licentiat in drept);
→ Minim 6 ani experiență in drept civil si comercial, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale si in litigii; 
→ Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept procesual si contencios administrativ, de drept societar, in domeniul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
→ Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
→ Bun cunoscator al reglementarilor speciale din domeniul energiei si alte domenii conexe activitatilor productive ale companiei; 
→ Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
→ Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
→ Cunoastinte de limba engleza la nivel mediu;

→ Cunoasterea MS Office.
 
Cerințele de dorit sunt următoarele:

→ Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata; 
→ Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
→ Cursuri de management sau leadership;
→ Experienta pe un post similar;

→ Experienta anterioara in domeniul energetic;
→ Limba engleza fluent.


Pentru postul de sef birou la Birou Consultanta din cadrul Serviciului Activitati Corporative este: 

 Cerințele obligatorii sunt următoarele:

→ Studii superioare juridice (licentiat in drept);
→ Minim 6 ani experiență in drept civil si comercial, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale; 
→ Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept societar, de dreptul muncii, de drept bancar si financiar, in domeniul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
→ Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
→ Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
→ Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
→ Cunostinte de limba engleza la nivel mediu;
→ Cunoasterea MS Office.
 
 Cerințele de dorit sunt următoarele:

→ Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
→ Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
→ Cursuri de management sau leadership;
→ Experienta pe un post similar;
→ Experienta anterioara in domeniul energetic; 
→ Limba engleza fluent.
 
Pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și următoarele grupe de competențe:

- competențe conceptuale; 

- competențe manageriale;

- competențe personale și sociale;

- competențe de relaționare cu clienții interni și externi.
 
b. Etapele procesului de recrutare si selectie

Cei mai competenți și mai motivați candidați pentru ocuparea celor 6 posturi din cadrul Departamentului Juridic al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

- evaluarea eligibilității candidaturilor depuse;

- selecția inițială

– analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;

- selecția finală

– interviu panel în prezența comisiei de selecție;

- comunicarea rezultatelor finale. Fiecare din aceste etape este eliminatorie.
 
c. Depunerea candidaturilor 

Candidații care doresc să aplice pe unul din cele 6 posturi sunt rugați să trimită, în termen de 30 de zile de la data apariției acestui anunț,  pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un mesaj cu titlul ”Candidatura SPEEH _titlul postului_Nume si prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură SPEEH_SSAC_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

- un CV relevant;

- copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);

- formulare: o cererea de participare la procesul de selecție o formularul de acceptare a procesării datelor personale o formularul de acceptare a verificării datelor personale o formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese

- orice alt document care poate oferi informații suplimentare relevante despre candidat.
 
Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search