In-House News

Prețul apei din hidrocentrale – ce urmează, modificări legislative sau infringement împotriva României?

 

Prețul apei uzinate și majorarea nejustificată și netransparentă a acestuia este unul dintre subiectele cele mai dezbătute în ultimii ani de către operatorii de centrale hidroelectrice, și, în mod special, de operatorii de micro hidrocentrale, cu un impact major mai ales în contextul modificării schemei de suport pentru energia verde și a blocajului de pe piața certificatelor verzi.

Efervescența subiectului este de înțeles, având în vedere impactul economic major produs de nivelul actual al prețului apei în rândul operatorilor de microhidrocentrale, aproape de colaps financiar din cauza sarcinii excesive a costurilor impuse de autorități.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) este operator unic pentru serviciile specifice din domeniul gospodăririi și valorificării resurselor de apă, cel care a stabilit, și ulterior a major de peste 4 ori, nivelul prețului apei uzinate, definit ca o contribuție specifică de gospodărire a resurselor de apă. Au existat numeroase voci, instituționalizate sau din mediul privat, care au denunțat ilegitimitatea impunerii unui asemenea preț asupra apei, resursă naturală regenerabilă, iar nu bun comercial, dar și incoerența și lipsa de transparență a metodei de calcul a prețului astfel impus.

Apa uzinată este tarifată în prezent în mod uniform, la toți producătorii de energie hidro, fără a ține cont de niciunul dintre factorii tehnici care influențează funcționarea unei centrale: (i) diferența de cădere (înălțimea căderii apei); (ii) diferența de putere; (iii) diferența de producție de energie electrică; (iv) calitatea apei din emisar (sarcina depoluarii apei utilizate aparținând producătorilor de energie). În plus, și factorii cu impact economic au fost ignorați de către ANAR la stabilirea prețului apei uzinate: (i) capacitatea reală a operatorilor economici de a susține un asemenea preț; (ii) inexistența unei asemenea taxe în alte state ale Uniunii Europene sau definirea unui mecanism de preț în funcție de factorii tehnici menționați mai sus; (iii) obligația de plată a prețului apei pentru fiecare centrală a unei cascade de microhidrocentrale, iar nu doar la capatare.

Prețul a fost majorat brusc în anul 2010 prin Hotărârea de Guvern nr. 1202/2010, în perioadă de criză economică, creând și mai multe probleme producatorilor de energie, oricum afectați de realitatea econimică de la acea dată. Nota de fundamentare a actului normativ nu a făcut referire la rațiunile economice care au determinat creșterea semnificativă a prețului apei, ci a menționat în principal necesitatea acoperirii de către ANAR a costurilor sale bugetare.

Consecințele acestui sistem de tarifare și a majorării sale arbitrale sunt imediate și cu efect economic semnificativ în randul producatorilor de energie hidro. Cele mai dezavantajate sunt capacitățile energetice cu debit mare și cădere mică (rezultând intr-un consum de apă mai mare pentru producerea unui MW de energie), pentru care costul cu apa poate reprezenta chiar mai mult 70% din de costul de producție. În unele cazuri, costul cu apa poate depăși chiar și veniturile întegistrate de capacitatea energetică, mult diminuate din cauaza condițiilor pieței energiei electrice si a funcționării deficitare a schemei de sprijin pentru energia verde.

Mecanismul legislaiv național are, sau ar trebui sa aibă la bază, cadrul normativ european stabilit prin Directiva 60/2000 a Parlamentului si a Consiliului European, privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei. În ceea ce privește politica de preț a apei, directiva impune ca acesta să țină seama de principiul „recuperării cheltuielilor serviciilor de apa” (așadar prețurile să fie stabilite în funcție de costurile (documentate) ale autorităților înregistrare cu serviciile oferite in domeniul apelor), iar contribuțiile din domeniul apei să aibă la bază o analiză economică suficient de fundamentată și detaliată pentru a justifica valoarea impusa de autorități.

La finalul lunii august 2017, Consiliul Concurenței a publicat raportul privind investigația sectorială referitoare la gestionarea resurselor de apă de suprafață și efectele produse asupra piețelor situate în aval, constantând la randul său o serie de probleme care prezintă un potențial caracter anticoncurențial. Prin raportul sau, Consiliul Concurenței susține poziția operatorilor de microhidrocentrale și recomanda modificarea cadrului legislativ astfel încât să fie eliminate dezechilibrele și problemele concluzionate.
Printre altele, Consiliului Concurenței a constatat următoarele:

►  prețul apei – sau contribuța specifică de gospodărire a resurselor de apa – nu este explicat economic, fiind neclar daca acesta reprezintă prețul unei mărfi sau tariful unui serviciu prestat de ANAR;
►  formula de calcul a prețului nu respectă principiul neutralității tehnologice conform căruia o prevedere legală nu trebuie să favorizeze o marcă sau o soluție tehnologică;
►  sistemul de tarifare a apei uzinate este netransparent, arbitrar, lipsit de fundament economic și discriminatoriu, taxa pentru utilizarea apei brute fiind dimensionată în funcție de nevoia de finanțare a ANAR, iar nu în funcție de cheltuielile generate de gestionarea resursei de apă, astfel cum este prevăzut în legislație;
►  din cauza nivelului ridicat al contribuției și a faptului ca nu este corelat cu caracteristicile tehice, toate centralele hidro cu căderi de apă sub 12-15 metri și toate microhidrocentralele ies din banda de rentabilitate;
►  costurile suportate cu apa uzinată pun producătorii hidro în dificultatea de a concura pe piața operabilă la care sunt conectate România, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă;
►  contribuția pentru apa uzinată crează discriminare între participanții la piața de energie cu atât mai mult cu cât alte segmente de participanți nu plătesc nicio formă de taxă pentru afectarea mediului (producătorii de energie cu tehnologie eoliană sau fotovoltaică);
►  există o discriminare nejustifică economic sau juridic și între producătorii de energie de pe același palier, având în vedere că sunt impuse niveluri diferite de tarifare chiar pentru apa din aceaași sursă.

Recomandările care au urmat acestor constatări susțin solicitările anterior formulate de mediul de afaceri, subliniind inter alia:
►  necesitatea recalificării apei ca resursă naturală, care poate fi subiectul unei concesiuni în schimbul unei redevențe, iar nu a unui preț pe unitate de volum a apei;
►  stabilirea nivelului contribuției pentru resursa de apă în baza unei analize economice detaliate și transparente;
►  stabilirea contribuției pentru producătorii hidro de energie tinând cont și de caracteristicile tehnice ale centralelor electrice;
►  abordarea unor metode mai flexibile și mai ușor de aplicat în taxarea utilizării apei, inclusiv prin adoptarea sugetiilor formulate de operatorii de microhidrocentrale de a aplica un anumit procent pe energia vândută, procent care să acopere atât contribuția cât și chiria pe albia minoră).

Important de menționat este recomandarea expresă a Consiliului Concurenței adresată Parlamentului României de a institui un sistem de concesionare în cazul apei uzinate. Mesajul corelativ transmis Guvernului a fost acela de a constitui o comisie interdisciplinară care să fie însărcinată cu identificarea într-un termen rezonabil a unei metode optime de tarifare a apei uzinate, respectând principiul neutralității tehnologice și care să aibă dubla calitate de a încuraja exploatarea rațională a apelor și de a penaliza poluarea, risipa și fraudele.

Raportul Consiliului Concurenței este un semnal pozitiv dat operatorilor de microhidrocentrale și un prim pas instituționalizat de a susține demersurile acestora pentru modificarea mecanismului juridic si economic privind tarifarea apei. Implementarea rapidă și corectă a recomandărilor adresate de către Consiliul Concurenței ar putea revigora piața energiei produse de microhidrocentrale și ar evita colapsarea unui procent semnificativ al acesteia.

Asociațiile producatorilor de energie hidro au salutat constatările și recomandările emise de Consiliul Concurenței, poate un prim pas spre normalizarea regulilor provind gestionarea și tarifarea resurselor de apă în mod transparent, fără discriminare, înțelegând și respectând condițiile specifice de funcționare ale industriei. În cazul în care și de această dată autoritățile competente vor ignora realitatea juridică și economică privind utilizarea resurselor de apă, România riscă să fie adusă în fața instituțiilor Uniunii Europene în cadrul procedurilor de infringement pe care producatorii de energie intenționează sa le activeze.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner

Social & newsletter

© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search