Legal Briefings

Calea de atac a recursului, suprimată în materia asigurărilor

Hotărârile judecătorești pronunțate în materia asigurărilor nu vor mai fi supuse recursului, urmare a unei modificări legislative care a intrat în vigoare pe data de 21 decembrie 2018.

Modificarea legislativă a fost introdusă prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative („Legea”), care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1074/2018.

Pentru domeniul asigurărilor, una dintre modificările semnificative introduse de acest act normativ este redefinirea tipurilor de litigii care nu sunt supuse căii de atac a recursului, categorie în care Legea include și hotărârile pronunțate în materia asigurărilor.

Aceasta, în condițiile în care art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în noua sa conformație, prevede că: „(2) Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate (...) în materia (....) asigurărilor (...).”

Având în vedere faptul că noțiunea de „materia asigurărilor” nu este definită în mod expres, precum și varietatea tipurilor de litigii întâlnite în practică, rămâne de văzut, din perspectiva practicii judiciare, ce tipuri de hotărâri vor fi considerate ca fiind pronunțate în materia asigurărilor."

Astfel, dacă, de exemplu, o acțiune întemeiată pe răspunderea contractuală a asigurătorului în baza unei polițe de asigurare facultative nu ridică semne de întrebare (în opinia noastră făcând parte în mod evident din materia asigurărilor), situația nu este la fel de clară în cazul unui litigiu întemeiat pe răspunderea civilă delictuală a asigurătorului, respectiv cazurile în care asigurătorul figurează în proces în calitate de chemat în garanție.

Articol scris de Adina Jivan, Partener (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) și Andrea Gál, Avocat colaborator (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), avocați specializați în litigii și arbitraje în cadrul Schoenherr și Asociații SCA, cu experiență considerabilă în litigii din asigurări.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search