Legal Briefings

Ce trebuie să știe companiile care efectuează sponsorizări începând cu 1 aprilie 2019, dar și entitățile care doresc să beneficieze de astfel de sponsorizări

Începând cu 1 aprilie 2019, companiile care efectuează sponsorizări trebuie să ia în calcul considerente suplimentare pentru a putea beneficia de anumite facilități fiscale. Similar, și entitățile care doresc să beneficieze de astfel de sponsorizări trebuie să fie atente la anumite aspecte.

În contextul în care nu exista până acum o restricție de acest fel, începând cu luna aprilie 2019, toate companiile care vor să beneficieze de stimulentele fiscale aferente sponsorizării le vor putea obține doar dacă beneficiarii sponsorizării sunt înscriși, la data încheierii contractului, într-un anumit registru, denumit de A.N.A.F. Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Așa cum era menționat în cadrul Codului Fiscal, A.N.A.F. a emis și un ordin care să reglementeze înființarea și funcționarea acestui registru. Acesta a fost publicat vinerea trecută, în data de 22 martie.

Astfel, Ordinul detaliază atât organizarea cât și modul de înscriere în acest Registru, dar aprobă și modelul și conținutul anumitor formulare ce vor fi folosite în acest context. Specific, acest registru este gestionat și va fi afișat pe site-ul A.N.A.F., iar înregistrarea în cadrul acestuia  se face la solicitarea beneficiarilor dacă sunt îndeplinite anumite criterii legate de specificul activității desfășurate, îndeplinirea obligațiilor declarative, plata obligațiilor fiscale și depunerea situațiilor financiare.

Prin aceste modificări, A.N.A.F-ul intenționează să poată urmări mult mai bine sponsorizările efectuate de către companii și să înăsprească condițiile de acordare a creditului fiscal aferent sponsorizării. Pe de altă parte, ar fi și în interesul entităților care primesc sponsorizări să se înscrie în acest Registru pentru a se asigura că persoanele juridice care oferă sponsorizări nu își vor reorienta fondurile către entități care sunt înscrise în registru, tocmai pentru a putea beneficia de stimulentele fiscale aferente sponsorizării.

De asemenea, salutăm faptul că acest Ordin a apărut în intervalul de timp anticipat de legislație, spre deosebire de alte situații din trecut, când, pe anumite aspecte, deși măsurile legislative privind anumite domenii au fost adoptate din timp, acestea s-au dovedit dificil de pus în practică având în vedere publicarea târzie a normelor de aplicare care explicau modalitatea de aplicare a respectivelor masuri legislative.
Cu toate acestea, chiar și în eventuala lipsă a acestui Ordin, autoritățile nu ar fi putut nega dreptul contribuabilului de a beneficia de un stimulent fiscal (creditul fiscal) prevăzut de lege. Însă, în lipsa unor detalieri clarificatoare, cum ar fi modul de înființare al acestui registru, opțiunea de a beneficia de acest stimulent fiscal ar fi putut genera un risc pe care contribuabilul ar trebui să și-l asume.
Reglementările menționate mai sus vin la pachet împreună cu alte modificări fiscale pe partea de sponsorizare. 

Astfel, autoritățile au introdus începând cu închiderea exercițiului fiscal 2018, o nouă obligație de raportare a companiilor care efectuează sponsorizări și beneficiază de credit fiscal. Prin urmare, pentru fiecare perioadă fiscală închisă, companiile care efectuează sponsorizări/ acte de mecenat ori acordă burse private și care scad aceste sume din impozitul datorat au obligația depunerii unei noi declarații informative și anume, declarația informativă privind beneficiarii acestor activități (formularul 107).

Sumarizând, noile condiții și obligații vor îngreuna, pe de o parte, obținerea creditului fiscal aferent sponsorizării, dar pe de altă parte vor reduce sau chiar elimina cazurile în care ar fi fost efectuate sponsorizări fără un obiect real justificat, doar cu scopul obținerii unui așa-zis avantaj fiscal. Astfel, la nivel practic, începând cu 1 aprilie 2019 dreptul unui contribuabil de a deduce din impozitul pe profit datorat sumele reprezentând sponsorizări eligibile va depinde de exercitarea de către entitatea beneficiară a sponsorizării a acțiunii de a se înregistra în Registru.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search