Legal Briefings

Expert Opinion: Derogări importante de la Legea dialogului social introduse prin OUG


Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2017 au fost aduse o serie de derogări de la prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 care urmează a se aplica angajatorilor în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.

Cu titlu introductiv menționăm că aceste derogări privesc în principal negocierea contractelor colective de muncă, fiind impuse, potrivit motivării actualului Guvern, de necesitatea punerii in aplicare a ultimelor modificări aduse Codului Fiscal.

În acest context amintim că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a suferit mai multe modificări semnificative, printre care se evidențiază și transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat, aceste modificări urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

Astfel, prin derogare de la prevederile Legii dialogului social care stabilesc faptul că negocierea colectivă este obligatorie numai la nivelul unităților care au puţin de 21 de angajaţi, noua reglementare introduce obligativitatea inițierii negocierii colective în toate unitățile în care nu sunt încheiate contracte/acorduri colective de muncă, indiferent de numărul de angajați din unitatea respectivă.

În plus, devine obligatorie și negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, fără ca angajatorii să mai fie ținuți să inițieze negocierea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă și nici de durata maximă a negocierii colective de 60 de zile calendaristice, în cazul în care nu există acordul părților.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor de mai sus, noua reglementare introduce posibilitatea ca, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, reprezentanți ai federației sindicale să participe la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

De asemenea, în situația unităților în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

Deși noul act normativ nu introduce în mod expres nicio sancțiune în cazul unităților care nu inițiază negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale la acestea, nu am putea exclude ca în această situație să se considere că devin aplicabile prevederile Legii dialogului social care stabilesc că refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă constituie infracțiune și se sancționează cu amenda cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Ordonanța de Urgență nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din data de 16 noiembrie 2017.

Follow Us

Subscribe Our Newsletter

Amazing Deals, Updates & Freebies In Your Inbox

People's Poll

Ati stabilit măsurile ce ar trebui întreprinse pentru conformarea la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner
© 2017 BMPH. All Rights Reserved.Design & Development by LIDERO Network

Search